About us

Phone: +7 (495) 649 07 97

 

Email: info@biathlon-tickets.com

 

Tin: 5262295424/Cat: 526201001

 

Address: Nignii Novgorod, Krasnozvezdnaya Street, 11, office 12
Legal address: Nignii Novgorod, Krasnozvezdnaya Street, 11, office 12

 

Tickets collection address: Moscow, Vorontsovskaya Street, 35Б/1, office 12

 

LLC “UBS Technologies”